Neste

Neste Oyj on maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja, joka tarjoaa insinööripalveluita, polttoaineita, kemikaaleja ja raaka-aineita asiakkailleen globaalisti. Yhtiö keskittyy kestävän tulevaisuuden rakentamiseen innovatiivisilla ja uusiutuvilla teknologioilla, mikä tukee globaalia siirtymistä kohti puhtaampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Nesteen historia alkoi vuonna 1948, jolloin yhtiö perustettiin nimellä Neste Oy. Aluksi yhtiö keskittyi jalostamaan öljytuotteita, mutta 2000-luvulla se alkoi panostamaan uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen. Tänä päivänä Neste on kansainvälinen yhtiö, jolla on toimintaa yli 30 maassa ja noin 5 000 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 11,8 miljardia euroa.

Kolme segmenttiä

Nesteen liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Renewable Products, Oil Products ja Marketing & Services. Renewable Products -segmentti keskittyy uusiutuvien tuotteiden tuotantoon, kuten uusiutuvaan dieselöljyyn, uusiutuvaan lentopolttoaineeseen ja uusiutuvaan kemikaalien ja muovien raaka-aineeseen. Tämän segmentin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa. Oil Products -segmentti keskittyy kaikkiin öljytuotteisiin, kuten polttoöljyyn, dieselöljyyn ja bensiiniin. Tämän segmentin liikevaihto oli noin 6,4 miljardia euroa vuonna 2020. Marketing & Services -segmentti tarjoaa erilaisia palveluita ja tuotteita asiakkailleen, kuten polttonesteitä, voiteluaineita ja pesuaineita. Tämän segmentin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 2,2 miljardia euroa.

Vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen

Nesteen vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy sen liiketoiminnassa, innovaatioissa ja strategiassa. Yhtiö on sitoutunut toimimaan fossiilivapaan tulevaisuuden puolesta ja tukee globaalia ilmastomuutoksen vastaista taistelua. Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotanto vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä ja auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteita.

Neste on investoinut merkittävästi uusiutuvien tuotteiden tuotantoon ja teknologiaan, mikä on auttanut sen kasvua ja vahvistanut sen asemaa alan johtajana. Yhtiön uusiutuva dieselöljy on tunnettu parhaasta laadustaan ja se on saanut useita kansainvälisiä palkintoja. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine on myös saanut paljon huomiota, koska se on ekologisempaa ja kestävämpi vaihtoehto perinteisille lentopolttoaineille.

Alan johtava toimija

Nesteen vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen ja uusiutuviin tuotteisiin on tehnyt siitä yhden alan johtavista yrityksistä. Yhtiön kasvu on ollut vaikuttavaa ja sen panostukset uusiutuviin tuotteisiin ovat tuoneet merkittäviä hyötyjä niin ympäristölle kuin taloudellekin. Nesteen tulevaisuus näyttää valoisalta, kun se jatkaa innovatiivisten tuotteiden kehittämistä ja kestävän kehityksen edistämistä globaalisti.