Suomen järvet

Suomen järvet ovat maamme upeimpia luonnonnähtävyyksiä. Niitä on yhteensä yli 187 000 ja ne peittävät noin 10% Suomen pinta-alasta. Suurin osa järvistä sijaitsee etelässä ja Suomen suurimmat järvet ovat Saimaa, Päijänne ja Inarijärvi. Monet järvet ovat erittäin tärkeitä ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti.

Suomen järvet ovat syntyneet jääkauden aikana noin 10 000 vuotta sitten. Kun mannerjäätikkö alkoi sulaa, sen alla oleva maa-aines muodosti pohjamoreeneja, jotka loivat alankomaan Suomen kivikkoisille seuduille. Kun jäätikkö lopulta suli kokonaan, sen alla olevat isoimmat painanteet täyttyivät sulamisvesillä ja muodostivat järvet.

Suomalainen järvimaisema

Järvien elämää

Järvissä on hyvin monimuotoisia ympäristöjä ja eliöyhteisöjä. Joissa ja järvissä elää monia kaloja, linnuista puhumattakaan. Suomen järvistä voi löytää kalalajeja kuten ahven, hauki, särki, kuha, siika ja taimen. Järvet ovat myös tärkeitä vesilintujen pesimisalueita. Joella ja järvessä esiintyy useita lintulajeja kuten Haapana, Telkkä, Koskelo, Laulujoutsen, Alli, Kuikka, Sotka ja Heinätavi.

Järvet ovat erittäin tärkeitä myös ihmisen kannalta. Niitä käytetään vesilaitoksille, sähköntuotantoon ja teollisuuskäyttöön. Ne tarjoavat myös monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kuten kalastus, veneily, uinti ja melonta. Järvet voi itsessään olla historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä, kuten Porvoon Kokonniemen saaren asumus aikojen alusta. Järviin liittyykin paljon tarinoita: kuinka Savon sydämeen kätkeytyy kauneimpia maisemia kuin torppien pihoilla, joissa elämän kiertokulku näyttäytyy.

Järvillä useita rasitteita

Järvemme ovat luonnollisesti myös uhanalaisia, sillä ympäristöä kuormittavat monet tekijät kuten teollisuus, maa- ja metsätalous, voimalaitokset ja kaivokset, asutus ja tieverkostot sekä ilmansaasteet. Järvet ovat myös alttiita ilmastonmuutokselle. Lämpenevän ilmaston myötä rehevöityminen ja vesikasvien liikakasvu ovat lisääntymässä, mikä huonontaa järvien veden laatua ja ekologista tilaa.

Suomen järvet ovat kuitenkin arvokas luonnonvara, joista kannattaa huolehtia. Suojelu ja kestävä käyttö takaavat sen, että tulevat sukupolvet voivat nauttia järvien kauneudesta ja monimuotoisuudesta. Suojelu onkin tullut tärkeämmäksi maailmanlaajuisesti haasteiden kasvaessa. Ilman suojelua monet kalalajit ja vesilinnut katoaisivat järveltämme kokonaan.

Olemme vastuussa näistä kauniista järvistä ja meidän on tärkeää kohdella niitä kestävästi ja suojella niitä tuleville sukupolville. Järvien monimuotoisuus ja kauneus ovat osa Suomen identiteettiä, ja niitä tulee vaalia. Suomen järvet ovat siis ihastuttavia luonnonnähtävyyksiä, joita on huolehdittava, jotta ne säilyisivät meille kaikille ikuisesti.