Suomen itsenäistyminen

Suomen itsenäistyminen on yksi merkittävimmistä tapahtumista Suomen historiassa. Vuosisatojen ajan Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, kunnes 1800-luvulla Venäjän keisari otti vallan alueella ja siitä tuli suuriruhtinaskunta. Vaikka Suomella oli suhteellisen suuri autonomia Venäjän hallinnon alla, moni suomalainen halusi täydellistä itsenäistymistä.

Itsenäistymisprosessi alkoi konkreettisesti ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Venäjän hallinto oli heikko ja sodasta uupunut. Vuonna 1917 Suomen eduskunta, jolla oli poikkeuksellisen suuri autonomia Venäjän hallinnon alla, julisti Suomen itsenäiseksi. Tämä julistus oli merkittävä, mutta käytännön toimet itsenäisyyden varmistamiseksi jäivät vielä tekemättä.

6.12.1917

Venäjän vallankumous vuonna 1917 toi muutoksia myös Suomen itsenäistymisprosessiin. Uuden väliaikaishallituksen myötä Suomen itsenäisyyden tunnustaminen tuli ajankohtaiseksi. Suomen eduskunta piti äänestyksen 6. joulukuuta 1917, ja sen seurauksena Suomi julistettiin itsenäiseksi. Tämän jälkeen Suomi lähetti kutsun Venäjän väliaikaishallitukselle tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Tunnustus saatiin huhtikuussa 1918, mutta samalla Venäjän työväenluokan diktatuurin eli bolshevikkien valta kasvoi ja sen myötä Suomi ajautui sisällissotaan.

Suomen rakennus alkoi

Sisällissodan jälkeen Suomen tasavaltaa alettiin rakentaa aktiivisesti ja nopeasti. Ensimmäiset vuodet itsenäisyyden aikana olivat poliittisesti ja taloudellisesti vaikeita. Siitä huolimatta Suomi onnistui rakentamaan demokraattisen yhteiskunnan, jossa vallitsi sanan- ja uskonnonvapaus sekä hallitusmuoto, joka perustui perustuslaillisiin periaatteisiin.

Suomen itsenäisyyden vahvistumisella oli suuri merkitys suomen kansallisen identiteetin ja kulttuurin kehitykselle. Suomesta kehittyi yhä enemmän oma kansakunta, jonka omaa kieltä ja kulttuuria alettiin arvostaa enemmän kuin koskaan ennen. Suomalainen koulutus- ja tieteen prosessi, jota on pidetty yhtenä maailman korkeimmista koulutusrakenteista, kasvoi ja monipuolistui.

Myös Suomen historia itsenäisyyden aikana on ollut moninaista. Ennen toista maailmansotaa Suomi pyrki välttämään sotaa ja pysymään puolueettomana. Talvisodan syttyessä 1939 Suomi joutui läntisten naapurimaidensa Neuvostoliiton vastaisen politiikan ja pyrkimysten vuoksi sodan silmukkaan. Talvisota oli lyhyt mutta verinen ja osoitti maailmalle Suomen kyvyn puolustaa omaa maataan.

Sotien jälkeen

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi on kehittynyt yhdeksi maailman vakaimmista ja vauraimmista maista. Itsenäisyyden aikainen liennytyspolitiikka Neuvostoliiton kanssa helpotti suhteita muihin maailman maihin ja antoi Suomelle mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa taloudellisesti.

Suomi on vahva ja itsenäinen valtio, joka on jatkuvasti kehittyvä ja muuttaa muotoaan yhä monikulttuurisemmaksi ja avoimemmaksi yhteiskunnaksi. Suomi on maa, joka rakentaa omaa tulevaisuuttaan erilaisissa globaaleissa haasteissa, ja maa, jossa ennemmin tai myöhemmin tulee esiin yhteiskunnallisia haasteita. Sen varmuus olemassaolostaan ja kestävyys on kuitenkin tässä vain yksi esimerkki muuttuvasta maailmasta riippumatta.