Tuntematon sotilas

Tuntematon sotilas on yksi Suomen merkittävimmistä teoksista, niin kirjallisuuden kuin elokuvan puolella. Väinö Linnan kirjoittama romaani julkaistiin vuonna 1954, ja siitä tuli heti valtavan suosittu. Kirja kertoo jatkosodan aikaisesta suomalaisesta jalkaväkiosastosta, jonka jäsenet joutuvat kokemaan monenlaisia koettelemuksia sodan kauhujen keskellä. Teos onnistuu välittämään sodan tunnelman ja kuvaa realistisesti sodan sisäistä logiikkaa ja sen vaikutuksia yksilöön.

Elokuvaversiot

Elokuvaversiot ohjasivat Edvin Laine vuonna 1955, Rauni Mollberg vuonna 1985 ja Aku Louhimies vuonna 2017. Molemmat versiot ovat saaneet suuren suosion suomalaisessa yleisössä. Laineen elokuva oli aikanaan merkittävä käännepiste suomalaisen elokuvan historiassa, sillä se toi suuren yleisön eteen paitsi sodan realiteetteja, myös laajemmin Suomen historiaa. Louhimiehen versio taas sai ansaittua kiitosta siitä, että se tulkitsi teoksen modernilla otteella nykyajan katsomiskokemuksen näkökulmasta.

Teokset kuvastavat suomalaisuutta

Kirja ja elokuva rakentuvat samanlaisen pohjan varaan. Teoksen päähenkilöt ovat Aarni Kivimäki, Koskela, Kariluoto, Rokka ja Hietanen. He edustavat suomalaista sotilasmaailmaa: ovat uskollisia isänmaalleen, noudattavat tarkasti sotilaskäskyjä, ja tekevät kaikkensa torjuakseen vihollisen hyökkäyksen. Kuitenkin kirjan ja elokuvan pääteema liittyy sodan vaikutukseen yksilöön ja ihmissuhteisiin. Sodan kauhut, rintamalla vietetty aika ja sotaonni yhdessä luovat oman todellisuutensa, joka vaikuttaa henkilöhahmojen suhteisiin, asenteisiin, välittämiseen ja loppujen lopuksi myös selviämiseen.

Tuntemattomassa sotilaassa käsitellään vahvasti suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä. Teos sijoittuu aikaan, jolloin Suomi oli vielä nuori ja riippuvainen ulkomailta saatavista resursseista. Kaksi world pulasta kärsivää kansakuntaa, suomalaiset ja saksalaiset, liittyivät rintamalla yhteen torjuakseen Neuvostoliiton hyökkäyksen. Kirjassa kuvataan kuinka suomalaiset arvostivat saksalaisia, mutta kuitenkin kärsivät siitä, ettei maa kyennyt tarjoamaan sotilailleen kaikkea tarvittavaa. Elämä rajan takana, Saksassa, nostattaa kirjan henkiin sitoutumisen ja lojaaliuden kansallislaulun.

Tuntemattoman sotilaan merkitys Suomessa ei ole kadonnut ajan kuluessa. Myös nyky-Suomi muuttuu, maailman taloudelliset muutokset muuttavat suomalaista identiteettiä ja -arvoja. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen polku tarvitsee historian, juuret, ja tahdon, joka pyrkii jatkamaan edeltäjien saavutuksia. Tuntematon sotilas välittää voimakkaasti viestiä, joka on ajan saatossa yhä ajankohtainen: yhteisöä on tärkeä kunnioittaa ja arvostaa, samoin kuin kansallista identiteettiä.

Tuntematon sotilas on loppujen lopuksi tarina selviytymisestä. Se on tarina suomalaisista sotilaista, jotka joutuivat selviytymään sodan kauheuksista ja kärsimyksestä. Se on tarina, joka rohkaisee meitä ajattelemaan elämää syvemmältä ja sen sisältä löytyviä tunteita. Tuntematon sotilas on todellinen suomalaistaideteos, joka lähettää viestin siitä, että yksilön uhraus ja selviytyminen yhteisen hyvän puolesta on tärkeätä. Se vahvistaa suomalaista identiteettiä ja kansallista yhteenkuuluvuutta, johon jokainen suomalainen voi yhtyä.