Urho Kekkonen

Urho Kaleva Kekkonen on yksi Suomen suurimmista poliitikoista ja valtiomiehistä. Hän toimi Suomen presidenttinä peräti 25 vuoden ajan, ajanjaksolla 1956-1981. Kekkonen onkin tunnettu siitä, että hän piti valtion kurssin vakaina, mutta samalla myös lähenteli Neuvostoliittoa.

Urho Kekkonen syntyi vuonna 1900 eteläisen Karjalan Pielisjärvellä. Hän nousi poliittiseen huippuunsa 1950-luvulla, mutta tie huipulle ei ollut helppo. Kekkonen oli jo nuorena kiinnostunut politiikasta, sillä hänen isänsä oli paikallisen kunnanvaltuuston jäsen. Hän myös opiskeli Helsingissä oikeustiedettä, ja liittyi jo opiskeluaikanaan suomalaiseen oppilasjärjestöön.

Kattava ura

Kekkonen työskenteli ajankohtaisohjelman toimittajana Yleisradiossa, ja hänestä tuli myös Lapin läänin maaherra. Kekkonen oli edennyt poliittisella urallaan nopeasti, mutta valtiomies hänestä tuli vasta Suomen presidenttinä.

Valtionpäämiehenä Kekkonen oli erittäin taitava diplomatia. Hänen kaudellaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli tiukka yhteistyö, joka toi Suomelle monia etuja. Kekkosen hallintoa leimasi myös autoritaarinen hallintatyyli, joka johti tiukkaan sananvapauden rajoittamiseen – tämä tietysti lopulta aiheutti paljon kritiikkiä häntä kohtaan.

Kekkonen halusi pitää Suomen suomalaisten itsenäisenä maana. Kekkonen vaikutti myös merkittävästi Napapiirin Rajaseudun kehittämiseen ja siellä asuvien ihmisten elämänlaadun parantamiseen.

Uran loppu

Kekkosen myöhempinä vuosina terveydentila heikkeni, mikä vaikutti hänen työkykyynsä. Hän myös totesi julkisesti, että häntä yritettiin syrjäyttää ja salata hänen heikko terveydentilansa. Tämän jälkeen hän vetäytyi presidentin tehtävästään vuonna 1982, ja hänen seuraajakseen valittiin Mauno Koivisto.

Urho Kekkonen oli valtavan suosittu Suomessa ja kansa kunnioitti häntä suuresti. Monet arvostavat hänen vahvaa selkärankaa ja tehtävänsä hoitamiseen todella keskittyvää asennettaan. Hän oli myös erittäin kultivoitunut ja sivistynyt henkilö, joka oli erittäin kiinnostunut esimerkiksi kirjallisuudesta ja musiikista.

Merkittävä poliittinen perintö

Kekkosen poliittinen perintö on monitahoinen ja hänellä on edelleen suuri vaikutus Suomen historiaan.

Kekkonen myös vahvisti Suomen yhteyksiä länteen, ja hänen kautensa aikana Suomi liittyi muun muassa Euroopan neuvostoon. Tämä oli tärkeä askel kohti nykyaikaista Eurooppaa. Kekkonen jätti jälkeensä merkittävän ja monitahoisen poliittisen perinnön, joka vaikuttaa edelleen Suomen politiikkaan.