Reaktor

Reaktor on suomalainen teknologiayritys, joka tarjoaa digitalisaation konsultointia, teknologia-asiantuntijuutta ja räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja globaaleille asiakkaille. Yrityksen tavoitteena on auttaa asiakkaitaan hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia liiketoiminnassaan ja luoda maailmaan parempia digitaalisia palveluita.

Historia

Reaktor perustettiin vuonna 2000. Sen perustivat Hannu Terävä ja Tuomas Ruotto. Yrityksen alkuperäinen tavoite oli tuoda ohjelmistokehitysprojektit Suomeen ja tarjota niitä edullisemmin kuin Suomen ulkopuolella. Yritys kasvoi nopeasti ja toimii nykyään seitsemässä eri maassa. Sillä on toimipisteet Helsingin lisäksi myös Tokiossa, New Yorkissa, Tukholmassa, Amsterdamissa, Lissabonissa, Berliinissä, Tampereella ja Turussa.

Reaktor on menestynyt erittäin hyvin liiketoiminnassaan. Yrityksen liikevaihto on kasvanut jatkuvasti perustamisvuodestaan lähtien ja tällä hetkellä se työllistää yli 600 henkilöä. Yrityksen tehtävänä on luoda maailmaan parempia digitaalisia palveluita.

Liiketoimintamalli

Reaktor onnistuu erottumaan kilpailijoistaan vahvan kulttuurin avulla. Yrityksen kulttuurin ytimessä ovat avoimuus, rohkeus, nöyryys ja toisten kunnioittaminen. Reaktorin työntekijät ovat intohimoisia teknologiasta ja sen hyödyntämisestä liiketoiminnassa, ja yrityksen kulttuuriin kuuluu vahvasti yhteisöllisyyden ja yhdessä kehittämisen korostaminen. Yrityksen arvostus työntekijöidensä keskuudessa on näkynyt myös sen menestyksessä liiketoiminnassa.

Reaktorin palveluvalikoima on kattava ja he tarjoavat teknologiaratkaisuja monenlaisille organisaatioille. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat monen kokoiset yritykset, julkishallinto sekä oppilaitokset. Reaktorin palvelut jakautuvat neljään osa-alueeseen: teknologiakonsultointiin, ohjelmistokehitykseen, digipalveluiden suunnitteluun ja käyttökokemuksen suunnitteluun.

Teknologiakonsultointi kattaa palvelut, joita Reaktor tarjoaa asiakkailleen teknologian käytön suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen. Yritys auttaa asiakkaitaan luomaan strategioita, jotka hyödyntävät teknologian mahdollisuuksia ja parantavat asiakaskokemusta.

Ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistokehityksessä Reaktor kehittää räätälöityjä ohjelmistoja asiakkaiden tarpeisiin. He käyttävät avoimen lähdekoodin tekniikoita ja kehittävät ohjelmistoja, joita voidaan käyttää monissa eri käyttöympäristöissä.

Digipalveluiden suunnitteluun liittyen Reaktorin työntekijät suunnittelevat digitaalisia palveluita asiakkaiden tarpeisiin. He auttavat asiakkaitaan hahmottamaan tapoja, joilla teknologia voi parantaa asiakaskokemusta ja nostaa liiketoiminnan tehokkuutta.

Käyttökokemuksen suunnittelu kattaa Reaktorin palvelut asiakkaiden verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen. He hyödyntävät käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja ottavat huomioon ihmisten käyttäytymisen ja asenteet digitaalisten palveluiden käytössä.

Reaktor on ainutlaatuinen yritys, joka erottuu muista teknologiakonsultoinnin yrityksistä vahvan kulttuurinsa ja innovatiivisten ratkaisujensa ansiosta. He ovat kasvaneet merkittäväksi toimijaksi globaalilla tasolla ja heidän onnistumisensa on vahvasti henkilökunnan intohimon ja kulttuurin tulosta. Reaktorin tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä teknologia muuttuu ja kehittyy koko ajan ja Reaktor on osoittanut kykenevänsä pysymään mukana kehityksessä.